En kjapp post på hvordan jeg nummererer versjonene her:

Jeg bruker tre tall i formasjonen A.B.C

A er utgivelsesnummer-nummer. Ettersom jeg foreløpig ikke har utgitt rollespillet, er dette tallet 0.

B er spilltestnummer. Ettersom jeg har kjørt første spilltest, er dette tallet i skrivende stund 2, i påvente av spilltest nummer to.

C er oppdateringsnummer. Hver gang jeg gjør oppdateringer i manuset, økes tallet med et nummer. For øyeblikket er dette tallet 3, da jeg har gjort tre endringer siden jeg kom til spilltestversjon to.

Enkelte av utgavene får dessuten suffikset p. Dette står for print, og de utgavene som har dette suffikset har vært trykket opp for gjennomlesning og proofing.

Reklamer